Werken in een bedrijf zonder managers


En zelf bepalen hoe jij je rollen invult.

Bij Prodrive hanteren we een ander organisatiemodel dan de meeste andere organisaties.
Wij geloven dat vrijheid en verantwoordelijkheid de basis vormen van leuk werk.
Managers, chefs, afdelingshoofden of andere bazen hebben wij om die reden niet.
Je bent eigen baas en ondernemer en daarmee ben je dus verantwoordelijk voor je eigen werk en de rollen die je vervult.
Wij gaan ervan uit je heel goed zelf beslissingen kunt nemen.
En weet je het even niet? Dan zijn je collega’s er om met je mee te denken.

Dit is waarschijnlijk niet wat je gewend bent wanneer je je oriënteert op een nieuwe uitdaging.
Maar bij Prodrive doen we dingen graag anders. En dat moet wel 100% bij je passen.
Dus lees snel verder en kom meer te weten.:

Van hierarchie naar holocracy

Je kunt op verschillende manieren in een organisatie met zelfsturing werken.
Bij Prodrive werken we sinds 2017 met het Holacracy-model.

De organisatiestructuur van Prodrive bestaat niet uit afdelingen, maar uit cirkels.

Binnen Prodrive krijg je een aantal rollen.
Onder een rol vallen verschillende verantwoordelijkheden die aangeven wat we kunnen verwachten van de persoon die de rol vervult.
We maken geen rollen en verantwoordelijkheden zonder dat we het doel duidelijk hebben!
Meerdere rollen die samen een gemeenschappelijk doel hebben komen samen in een cirkel.

Het doel van elke cirkel draagt bij aan het allerbelangrijkste doel van de hele organisatie: onze purpose.
Op deze manier is het heel duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft in onze organisatie en dragen we allemaal bij aan ons aller belangrijkste doel.

Onze Prodrivers zijn ondernemers in hun eigen rollen.
Dat betekent dat ze zelf naar eigen inzicht hun rollen vervullen.

Deze korte video's geven je snel een goede indruk van wat Holacracy is:Om gelukkig te zijn in je werk moet je het leuk vinden om het te doen. Dit kan alleen als het werk jou interesseert, je daarin uitdaging vindt en je autonomie hebt. Alleen dan kan en wil je extra stappen zetten om nieuwe dingen te leren en jezelf blijven ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat je plezier in je werk blijft houden.

Geen functies?

We werken bewust met ‘rollen’ in plaats van met ‘functies’.
Een functieomschrijving beschrijft namelijk taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dit leidt tot het creëren van hokjes (“Dit hoort wel bij mijn taken en dit niet”) en schept beperkingen (“Dit mag ik wel en dit mag ik niet”).
Een rol leidt juist tot het creëren van een wederzijdse verwachting: “Dit mag je als collega en/of klant minimaal van mij verwachten.”
Daarbij faciliteert het ondernemerschap: “Dit mag je minimaal verwachten, maar ik heb de autonomie en het eigenaarschap om zelf te bepalen hoe ik mijn rol vervul en wat ik wil bereiken.” 

Meerdere rollen

Holacracy organiseert het werk en niet de mensen. Dat betekent in de praktijk dat je meerdere rollen kunt vervullen binnen meerdere cirkels. Een rol kan ook door meerdere mensen vervuld worden. 

Je gaat ervaren dat rollen worden aangemaakt, aangepast, verwijderd en teruggegeven. Dat cirkels ontstaan, worden aangepast of rollen van de ene cirkel naar de andere cirkel gaan. Holacracy is een dynamisch en evolutionair systeem waardoor er continu ‘mini-reorganisaties’ plaatsvinden. 

Met kleine stapjes proberen we constant kleine verbeteringen door te voeren. Dit doe je door ‘spanningen’ op te lossen die mensen vanuit hun rollen ervaren. Dit klinkt misschien een beetje zweverig, maar voorkomt juist langdurige zweverigheid en stimuleert voortdurende groei. Het vervullen van een rol betekent dat je een setje verantwoordelijkheden hebt waar jij volledig voor verantwoordelijk bent en voor gehouden kan worden. Dit betekent dat je samen met collega’s volledig verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen bij Prodrive.

Teamspirit

Samenwerken aan resultaat waar je blij van wordt


We houden van plezier en er wordt veel gelachen. Maar als team verwachten we ook veel van elkaar en verlangen we van elkaar dat er serieus en efficiënt wordt gewerkt.

Als Prodriver neem je zelf veel initiatief en kun je op je eigen manier invulling geven aan je werk.
Ons motto? Do what you love, love what you do.

Zo maken we samen een inspirerende en coole werkplek. Met dagelijks een gezonde lunch, volop vers fruit, pure chocolade en een feestje op z'n tijd.

Een werkplek die je de mogelijkheid biedt om je eigen dromen te realiseren, waarin we iedere dag meer impact maken én een stap dichterbij onze purpose komen:

"Merkbeleving en educatie inzetten voor een wereld zonder verkeersdoden, die duurzamer en meer lange termijn gericht is."


We met ons gedreven team sturen we ruim 60 zelfstandig professionals in de automotive en verkeersveiligheid aan.
Wij hebben de coaches, trainers en technisch specialisten waarvan de expertise naadloos aansluit bij wat onze klanten nodig hebben, en waarbij we de klantverwachtingen overtreffen.
Daar gaan we samen voor!


People First

Veel bedrijven zetten hun klanten op de eerste plaats. Wij doen dat niet, omdat we er heilig van overtuigd zijn dat onze eigen mensen op de eerste plaats komen. 'People first' noemen we dat. 

We helpen elkaar groeien, door het delen van kennis en ervaring.

We kijken in eerste instantie niet naar je werkervaring en vakinhoudelijke kennis: voor ons sta jij als mens op nummer één. Of je bij de Prodrive-cultuur past en of je met ons wil werken aan een gezond bedrijf en leuke werkplek.

De rest? Dat komt later. Lees meer over hoe wij de wereld zien.

Binnen het Prodrive-team heeft ieder heeft zijn rol en kent zijn verantwoordelijkheden, en samen werken we als een geolied team om zo het beste resultaat voor onze klanten te bereiken: Happy Employees
Wist je dat de kans op een succesvol team juist groter wordt door de verschillen tussen teamleden!

Geluk en innovatie snelheid

Wij geloven dat mensen het best tot hun recht komen en het gelukkigst zijn als ze zelf beslissingen kunnen nemen.
En we geloven ook echt dat intrinsiek gemotiveerde mensen goede beslissingen nemen.
We geloven dus in jou, en zijn op zoek naar je intrinsieke motivatie.

Deze flexibiliteit is voor ons als medewerkers fijn om in te werken, en het maakt de organisatie wendbaar genoeg om in te spelen op trends en veranderende behoeften van onze klanten.

Break the rules, make the rules!


Beoordelen (doe je zelf)


Om beter te worden hebben we allemaal feedback nodig op onze prestaties.
In een platte organisatie is het van groot belang dat collega’s elkaar feedback geven, want er is geen manager die dat doet.
Het is dus aan onszelf om elkaar verder te helpen en te ondersteunen in de ontwikkeling.
Feedback is daar een belangrijk middel voor. 

Hoewel we graag zien dat jij je collega’s dagelijks van feedback voorziet, weten we ook dat dit soms lastig is. Vooral als het gaat om het feedback geven op gedrag. Als een collega je mening mening vraagt over een blog dat zij heeft geschreven, dan is dat makkelijker dan wanneer ze je vraagt hoe jij haar ervaart tijdens een gesprek. 

Ambitieplan

Feedback is bedoeld om je competenties te versterken en draagt bij aan je zelfkennis en is niet bedoeld voor het beoordelen.
Maar w
ie beoordeeld jouw dan? Dat doe je zelf!

Aan het begin van elk jaar schrijft elke collega een ambitieplan: wat wil je het komende jaar bereiken, op welk vlak wil je je ontwikkelen, in welke rollen ga je mooie projecten oppakken, enzovoort.

Na een jaar hard werken, sta je even stil bij het afgelopen jaar. Je weet zelf het beste hoe je het afgelopen jaar hebt gepresteerd en daarom klim je in de pen om op te schrijven (figuurlijk gesproken natuurlijk, want bij Prodrive werken we Paperless!) hoe het gegaan is.
Met het ambitieplan van het voorgaande jaar in de hand schrijf je een zo helder mogelijke reflectie.
En wees niet ongerust, dit hoeven geen ellenlange epistels te zijn.
Het gaat om jouzelf en daarom maak je het ambitieplan en reflectieverslag zo uitgebreid of minimalistisch als jij zelf wilt.
Uiteraard deel je ze wel met je collega’s, zodat zij kunnen zien hoe het gaat met je ontwikkeling en jullie samen mooie plannen voor het aankomende jaar kunnen smeden. 

Forecast gesprek

Een aantal keren per jaar plan je ook een zogenaamd forecastgesprek met een van je collega's. In dit gesprek sta je stil bij elkaars ambitieplan, bespreek je waarin je jezelf nog kunt ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt. Maar we vinden het nóg belangrijker dat jullie in deze gesprekken stilstaan bij elkaars persoonlijke situatie. Een forecastgesprek plan je in naargelang de behoefte van beiden.
Je zult merken dat er zelfs tijdens de dagelijks stand-up bij jouw ambitieplan wordt stilgestaan als daar aanleiding toe is.
Je collega's zijn echt bij je betrokken en willen dat je het beste uit jezelf haalt!

Bekijk hieronder of er een vacature bij zit die bij je past.